Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Πιθανές επιλογές για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων"