2003 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2003/432/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Kongo Demokratinėje Respublikoje pradėjimo