ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3698/00 υποβολή: Torben Lund (PSE) προς την Επιτροπή. Παρεμπίπτον αλίευμα:δελφινίνια.