Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το gender budgeting — κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο (2002/2198(INI))