Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της (ΑΚΕ-ΕΕ) - Ψήφισμα σχετικά με την Κεντρική Αφρική (ΑΚΕ-ΕΕ 3307/01/τελ.)