Lavt forrentede lån til finansiering af sociale boliger, som EF-Kommissionen kan tildele under artikel 54 i traktaten til etablering af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab