Steunmaatregelen van de Staten — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken betreffende steunmaatregel C 18/2001 (ex N 123/2000) — Klimaatwijzigingsheffing (Voor de EER relevante tekst)