Valtiontuki - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteestä C 18/2001 (ex N 123/2000) - Ilmastonmuutosmaksu (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)