Kommissionens beslut av den 10/07/2000 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.1964 - PLANET INTERNET/FORTIS BANK/MINE JV) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)