BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10/07/2000 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.1964 - PLANET INTERNET/FORTIS BANK/MINE JV) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)