Věc C-294/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Polsko) – JZ v. Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Článek 26 odst. 1 — Evropský zatýkací rozkaz — Účinky předání — Započtení doby vazby ve vykonávajícím členském státě — Pojem ‚vazba‘ — Jiná opatření omezující osobní svobodu než uvěznění — Domácí vězení spojené s nošením elektronického náramku — Listina základních práv Evropské unie — Články 6 a 49“