ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2661/00 υποβολή: Michl Ebner (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Καταδίωξη χριστιανών στις νήσους Μολούκες.