Γραπτή ερώτηση E-2735/07 υποβολή: Dan Jørgensen (PSE) προς την Επιτροπή. Σημασία της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα