Rezolucija (EU) 2020/1903 Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje