Europa-Parlamentets beslutning (EU) 2020/1903 af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil