De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 194, 14. august 2002