Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, v zvezi s sprejetjem poslovnika Skupnega odbora, poslovnika sveta, postopka mediacije in kodeksa ravnanja za arbitre.