Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, in verband met de vaststelling van het Reglement van orde van het Gemengd Comité, het Reglement van orde van een panel, de bemiddelingsprocedure en de Gedragscode voor arbiters