Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt stabbilit permezz tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika fir-rigward tal-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat Konġunt, ir-Regoli ta’ Proċedura ta’ Panel, il-Proċedura ta’ Medjazzjoni u l-Kodiċi tal-Kondotta għall-Arbitri