Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu, attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta, Šķīrējtiesas reglamenta, mediācijas procedūras un Šķīrējtiesnešu rīcības kodeksa pieņemšanu