Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių, kolegijų darbo tvarkos taisyklių, tarpininkavimo procedūros ir arbitrų elgesio kodekso priėmimo