/* */

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2233/02 υποβολή: Sebastiano Musumeci (UEN) προς την Επιτροπή. Πολιτική κρίση στη Μαδαγασκάρη.