Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 281, 07 november 2000