Cauza T-479/17: Acțiune introdusă la 2 august 2017 – PO/SEAE