Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1878]