Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 48/2016 от 18 март 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2017/1878]