Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 8, 11 Ιανουάριος 2012