Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1259/2014 af 24. november 2014 om godtgørelse af bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med artikel 26, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013