Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 230, 23 Σεπτέμβριος 2006