Europeiska unionens officiella tidning, C 371, 30 november 2012