Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 371, 30 noiembrie 2012