Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 371, 2012