Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/645 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)