Europeiska unionens officiella tidning, C 333, 10 december 2010