Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 333, 10 ta' Diċembru 2010