Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 333, 2010. gada 10. decembris