Euroopan unionin virallinen lehti, C 333, 10. joulukuuta 2010