Ψήφισμα σχετικά με την Πράσινη Βίβλο που υπεβλήθη από την Επιτροπή και που αφορά την προσφυγή των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και την επίλυση διαφόρων σε θέματα κατανάλωσης στην Ενιαία Αγορά