Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την παιδεία, τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το μέλλον