Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 319, 19 december 2002