Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 319, 19. joulukuuta 2002