Decizia delegată (UE, Euratom) 2021/135 a Comisiei din 12 noiembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului cu condiții detaliate pentru calcularea ratei efective de provizionare a fondului comun de provizionare