Cinneadh Tarmligthe (AE) 2021/135 ón gCoimisiún an 12 Samhain 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le coinníollacha mionsonraithe maidir le glanráta soláthair an chiste don soláthar coiteann a ríomh