Komission delegoitu päätös (EU, Euratom) 2021/135, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 täydentämisestä yksityiskohtaisilla edellytyksillä yhteisen vararahaston tosiasiallisen rahoitusasteen laskemista varten