Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2021/135 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 o podrobné podmínky pro výpočet efektivní míry tvorby rezerv ve společném rezervním fondu