Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 188, 2009