Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 76, 16. maaliskuuta 2000