Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 175, 28 lipiec 2009