Euroopan unionin virallinen lehti, C 175, 28. heinäkuuta 2009