Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Η. Saugmandsgaard Øe της 26ης Σεπτεμβρίου 2019$